CZ | EN
 

Training

We provide open training courses in the following fields:

A presentation of changes in the new ISO 9001 and ISO 14001 standards
Prezentace změn v nově vydané normě ISO 45001

Toto školení je zaměřeno na podrobné vysvětlení požadavků normy ISO 45001 a jejich implementaci v organizaci. Dále je zaměřeno na pravomoci a odpovědnosti manažerů systému managementu BOZP.

 • Školení je určeno manažerům v organizacích s implementovaným systémem řízení dle normy ISO 45001. Představuje současný stav v oblasti řízení systému managementu BOZP a aplikace normy v praxi. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení - dle požadavku zákazníka

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

Školení interních auditorů ISO 45001

Školení představuje požadavky normy ISO 45001 a základní zásady a principy auditování dle normy ISO 19011. Obsahuje tvorbu a řízení programu auditů, činnosti a pravidla při auditu, způsob dokumentace zjištění z auditu a sestavení zprávy z auditu. Při školení jsou praktickými ukázkami prezentovány způsoby provádění auditů.

 • Školení je určeno organizacím, jejichž cílem je mít mezi zaměstnanci kvalifikované interní auditory. Účastníci obdrží při úspěšném složení testu na konci školení osvědčení interního auditora.
 • V ceně kurzu je obsaženo drobné občerstvení a studijní materiály.
 • Harmonogram: základní seznámení - 1 denní, standardní školení - 2 denní, rozšířená varianta školení - dle požadavku zákazníka

V případně zájmu o toto školení nás neváhejte kontaktovat ZDE.

ISO 9001 – Quality management system
ISO 14001 – Environmental management system
ISO 18001 – Occupational health and safety management system
ISO/IEC 27001 – Information security management system
ISO 50001 – Energy management
ISO 10006 – Project quality management system (project management)
Training for internal auditors
Training for managers
Soft and management skills

You are very welcome to attend our seminars focusing on:

 • Management skills
 • Business skills
 • How to chair meetings
 • Assertiveness in practice
 • How to manage a team – the basics of teamwork
 • How to motivate employees
 • How to effectively resolve conflicts and crisis situations
 • Management and leadership
 • Project team management
 • How to manage HR processes
 • How to improve internal communication
 • How to present professionally
 • How to make sales conversation
 • Body language
 • The basics of telephone communication
 • Effective delegation
 • Time management
 • Corporate culture
 • Corporate communication and its development
 • How to lead project teams

Please feel free to contact us for upcoming seminar dates.

We are looking forward to meeting you there.

ISO/TS 16949 – Automotive quality management system
Lean production
OHS – Occupational Health & Safety
FP – Fire Prevention
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points
Environmental training for businesses
ISO 13485 – Medical devices – Quality management system

Contact us

PHONE NUMBER: 734 261 028
EMAIL: INFO@PRO-CERT.CZ

TŘEBOHOSTICKÁ 2283/2
100 00 PRAHA 10

Demand
 
2003-2018 © pro-cert.cz All rights reserved.
Tvorba www: dazmedia.cz
Look through our web site
About usContact
CertificationOur way of work
TrainingDownloads